Μελλοντικές Εκδηλώσεις

No current events.

Διαφήμιση
Ιερός Ναός “Αγίου Ελευθερίου”

Ιερός Ναός “Αγίου Ελευθερίου”Διεύθυνση: 279 Albion St, Brunswick, Vic. 3056
Τηλέφωνο: +61 3 9386 5542
Ιερέας: ΑΙΔ. Π. Ματθαίος Παπαδόπουλος
Τηλ. Ιερέα: 0414 305 942
Πανήγυρις Ιερού Ναού την 15ην Δεκεμβρίου

 

H απόφαση για την αγορά του Ιερού Ναού του Αγίου Ελευθερίου, ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 1968, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας. Επρόκειτο για εκκλησία των Μεθοδιστών επί της οδού Αλμπιον στο Δυτικό Μπράνσγουικ.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Δ. Ελεφάντης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «μας δίδεται και η Εκκλησία και το Χώλλ αυτής εις περιφέρειαν Μπράνσγουικ αντί του ποσού των $30.000, με $8.000 προκαταβολή». Υστερα από συζήτηση που ακολούθησε το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. Η απόφαση για την αγορά του ναού ήταν ομόφωνη.

Η έναρξη της λειτουργίας του Αγίου Ελευθερίου έγινε την Κυριακή 27 Απριλίου 1969, με ιερέα τον π. Δημήτρη Ζίβα.

Σε ανακοίνωση της Κοινότητας, όπου αναγέλλεται η λειτουργία του «Αγίου Ελευθερίου», αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:

«Φέρεται εις γνώσιν των συμπαροίκων του Δυτικού Μπράνσγουικ και περιχώρων, ότι η πρώτη λειτουργία εις τον Ιερόν Ναόν «Αγιος Ελευθέριος» θα γίνη πανηγυρικώς την Κυριακήν, 27ην Απριλίου εις την υπό της Κοινότητας αγορασθείσαν εκκλησίας των Μεθοδιστών εις το Δυτικόν Μπράνσγουικ (279 Αλμπιον Στρητ) πλησίων του σιδηροδρομικού σταθμού του Δ. Μπράνσγουικ, στάσις 30 του τραμ επί της Σύδνεϋ Ρόουτ, εκεί όπου λειτουργεί και το Ελληνικόν Κοινοτικόν Σχολείον.

Από της ως άνω ημερομηνίας (27ην Απριλίου 1969) ο Ιερός Ναός του Αγίου Ελευθερίου θα λειτουργεί κανονικώς εκάστην Κυριακής και τας εορτάς. Ο Διορισθείς υπό της Κοινότητας Ιερεύς, πατήρ Δημήτριος Ζίβας θα ευρίσκεται εις την εκκλησίαν όλας τα καθημερινάς ημέρας από 4-7μ.μ. διά πάσαν πληροφορίαν και δήλωσιν μυστηρίων, ως και τα Σάββατα και Κυριακάς.

Ο πρόεδρος, Δημ. Ελεφάντης, Ο Γεν. Γραμματεύς, Ανδ. Σκρινής».

- Πηγή: Πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΕΟΚΜΒ

 

 

Advertisement
Διαφήμιση
Advertisement