Μελλοντικές Εκδηλώσεις

No current events.

Διαφήμιση
Iερός Ναός “Αγίας Τριάδος”

Iερός Ναός “Αγίας Τριάδος”Διεύθυνση: 2 Leeds St, Footscray, Vic. 3011
Τηλέφωνο: +61 3 9687 2727
Ιερέας: π. Εμμανουήλ Ιωαννίδης
Πανήγυρις Ιερού Ναού την Κυριακή της Πεντηκοστής

 

Ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος στο Φούτσκρεϊ ήταν η δεύτερη εκκλησία που έχτισε η Κοινότητα μετά τον Ευαγγελισμό. Η απόφαση για την ανέγερσή του ελήφθη ύστερα από αίτημα μελών της Κοινότητας που κατοικούσαν στην περιοχή. Οι συζητήσεις για την ανέγερση της εκκλησίας, άρχισαν από τα μέσα του 1959. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούνιο και Ιούλιο του 1959 εξετάσθηκαν διάφορες προτάσεις για αγορά οικοπέδου.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 27ης Ιουλίου 1959, ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Βασίλης Λογοθέτης ανέφερε ότι το Σύμβούλιο θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά την αγορά οικοπέδου και την ανέγερση εκκλησίας σε κεντρικό σημείο του Φούτσκρεϊ. Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης, στην περιοχή αυτή είχε συστηθεί ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη της Κοινότητας που κατοικούσαν εκεί και επεδίωκαν την ανέγερση εκκλησίας. Σύμφωνα με τον Λογοθέτη, η Επιτροπή Φούτσκρεϊ με επιστολή της «παρακαλούσε» το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την ίδρυση εκκλησίας στην περιοχή τους.

Παράλληλα, στη συνεδρίαση της 17ης Αυγούστου 1959, ο Γενικός Γραμματέας Ευστάθιος Βλασσόπουλος, ανέφερε ότι σε συζήτηση που είχε με τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής Φούτσκρεϊ κ. Αντύπα, τον «διαβεβαίωσε» ότι αν η Κοινότητα εξασφαλίσει κατάλληλο οικόπεδο, η Επιτροπή Φούτσκρεϊ είναι «διατεθειμένη να διενεργήσει έρανον δια τον εν λόγω σκοπόν». Στα πρακτικά της συνεδρίασης αναφέρεται επίσης ότι, τόσο ο πρόεδρος της Κοινότητας όσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου «διαπιστώσαντες την ανάγκην της ανεγέρσεως εκκλησίας εις την περιοχήν μένουν απολύτως σύμφωνοι επ' αυτού». Συζητώντας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής το κόστος και τα κεφάλαια που απαιτούνται για την ανέγερση του ναού, ανέφερε ότι «το ποσόν δια την νέαν εκκλησίαν εξ 6.000 λιρών περίπου δύναται να διατεθεί πλην όμως δεν είναι αρκετόν».

Από την πλευρά του ο κ. Βλασσόπουλος προτείνει να αναζητηθεί σχετικό δάνειο και να «γίνουν επαφές με οργανισμό δανειστών». Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τους κ.κ. Βλασσόπουλο και Θ. Μαρμαρά να αρχίσουν τις διακασίες σύναψης δανείου. Επίσης αποφασίσθηκε να συστηθεί και Επιτροπή της Κοινότητας από τους Βλασσόπουλο, Ελεφάντη, Γ. Αγαθαγγελίδη, Γ. Νικάκη και Σ. Γαβριηλίδη για να βοηθήσει την Επιτροπή Φούτσκρεϊ στη διενέργεια εράνου.

Λίγους μήνες αργότερα, στη συνεδρίαση της 29ης Δεκεμβρίου 1959, ο πρόεδρος Δ. Ελεφάντης αναφέρει ότι η προσωρινή Επιτροπή Φούτσκρεϊ «εξηύρεν κατάλληλον οίκημα δι' Εκκλησία και σχολείον», το οποίο επισκέφθηκε μαζί με τον Γ. Γραμματέα και άλλα μέλη του Δ.Σ. και το βρήκαν «καταλληλότατον» και στην τιμή των 4.250 λιρών. Επίσης, ο Δ. Ελεφάντης πρότεινε και εγκρίθηκε από το Δ.Σ., να αγοραστεί και το ακίνητο στη διεύθυνση 2 Leeds St και να καταβληθεί η απαιτούμενη προκαταβολή. Παράλληλα, αποφασίσθηκε να αγοραστεί ένα ακόμα διπλανό κτίριο για να χρησιμοποιηθεί ως Σχολείο, με την προϋπόθεσης ότι η τιμή θα είναι κάτω των $2.500 λιρών.

Οι διαδικασίες για την αγορά των ακινήτων συνεχίσθηκαν και στη συνεδρίαση της 15ης Φεβρουαρίου 1960, ο Γραμματέας Ε. Βλασσόπουλος παρουσίασε το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου στο 2 Leeds St, που απαιτούσε την πληρωμή προκαταβολής 425 λιρών, καθώς και τον όρο αν η Δημαρχία δεν εγκρίνει τα σχέδια ανέγερσης εκκλησίας στο οικόπεδο, το συμβόλαιο αγοράς «παύει να ισχύη». Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αγορά και το συμβόλαιο υπεγράφη.

Στη συνεδρίαση της 5ης Μαϊου 1960 αναφέρεται ότι η Δημαρχία ενέκρινε την ανέγερση εκκλησίας και η αγορά του ακινήτου οριστικοποιήθηκε.

Στη συνέχεια άρχισαν τα έργα για τη διαμόρφωση του χώρου, ενώ παράλληλα ανατέθηκε σε αρχιτέκτονα να ετοιμάσει τα σχέδια για τη νέα εκκλησία. Στη συνεδρίαση της 31ης Ιουλίου 1961, ο αρχιτέκτοντας κ. Σοφιανός ανέφερε ότι το κόστος ανέγερσης του ναού υπολογίζονταν σε $20.000 λίρες.

Ο ναός οικοδομήθηκε με κάποιες καθυστερήσεις και με την οικονομική συνδρομή των μελών της Κοινότητας και πιστών.

Η εκκλησία άρχισε να λειτουργεί το 1962, με πρώτο ιερέα τον π. Στυλιανό Αϊβαλιώτη.

- Πηγή: Πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΕΟΚΜΒ

 

 

Advertisement
Διαφήμιση
Advertisement