Μελλοντικές Εκδηλώσεις

No current events.

Διαφήμιση
Iερός Ναός “Αγίου Γεωργίου”

Iερός Ναός “Αγίου Γεωργίου”Διεύθυνση: 66 St. David St, Thornbury, Vic. 3070
Τηλέφωνο: +61 3 9484 3423
Ιερέας: π. Χαράλαμπος Βέζος
Τηλ. Ιερέα: 0416 277 621
Πανήγυρις Ιερού Ναού την 23η Απριλίου

 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου ιδρύθηκε το 1956, στο Κάρλτον, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας. Τα πρώτα 10 χρόνια για τη λειτουργία της εκκλησίας ενοικιάσθηκε μια παλαιά εκκλησία των Μεθοδιστών, στη γωνία των οδών Lygon και Queensbery, στο Κάρλτον.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της Κοινότητας, αρχική σκέψη ήταν να χτισθεί ναός και σχολείο στην οδό Σαιντ Κίλντα, αλλά τα σχέδια αυτά τελικά δεν βρήκαν ανταπόκριση.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου μεταφέρθηκε στο Θόρνμπουρι το 1966 και η τελευταία λειτουργία στο Κάρλτον έγινε την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 1966. Την περίοδο αυτή γίνονταν ενέργειες για την αγορά εκκλησίας στην περιοχή. Ειδική αναφορά γίνεται στα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ. Σ. στις 12 Ιανουαρίου 1966:

«Την ερχομένην Κυριακήν θα λειτουργήσει ο Αγιος Γεώργιος δια τελευταίαν φοράν. Εγένοντο ενέργειαι δια την αγοράν εκκλησίας στο Θόρνμπουρυ. Αι ενέργειαι κατέληξαν εις την συμφωνίαν όπως αγορασθή Εκκλησία έναντι το ποσού 8.000 λιρών με προκαταβολήν 4.000 λίρες και το υπόλοιπον εξωφληθεί εντός 5 ετών με τόκο 6.1/2%. Ο κ. Μποσινάκης προτείνει όπως, οι κ.κ. Ελεφάντης, Ραυτόπουλος και Κένος επισκεφθούν την Εκκλησίαν και γίνη η συμφωνία της αγοράς. Την πρότασιν δευτερώνει ο κ. Κένος εγκρίνεται.»

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου 1966 γίνεται αναφορά σε δραστηριότητες στον «Αγιο Γεώργιο Θόρνμπουρυ», επιβεβαιώνοντας τη μεταφορά της εκκλησίας από το Κάρλτον. Σημειώνεται ότι αρχικά λειτούργησε σε εκκλησία στη γωνία των οδών Μάρτιν και Αρμαντέιλ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο σημερινό ναό, ο οποίος αγοράσθηκε στο μεταξύ.

 

 

Advertisement
Διαφήμιση
Advertisement