Πρακτικά 1897

Με την ευκαιρία της 114ης επετείου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύσουμε φωτογραφίες από τα πρώτα πρακτικά της Κοινότητας, της περιόδου 1897-1916.

Τα πρακτικά περιέχουν εκατοντάδες ονόματα των πρώτων Ελλήνων μεταναστών και μέσα από τις σελίδες των, βλέπουμε την ιστορία της οργάνωσης όπως εξελίχθηκε κατά τις πρώτες δύο πρώτες δεκαετίες λειτουργίας της. Όπως για παράδειγμα την ίδρυση της πρώτης Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Μελβούρνη, τη συνεισφορά των ιδρυτικών μελών της Κοινότητας στις προσπάθειες για την απελευθέρωση της Ελλάδας και το πρώτο Καταστατικό ελληνικού οργανισμού στην Αυστραλία.

Αυτά τα σπάνια έγγραφα, που αποτελούν την πεμπτουσία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, συνδέουν άρρηκτα την ιστορία μας με την ιστορία της Μελβούρνης και της Βικτωρίας.

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε και να προωθήσουμε τέτοια ιστορικά έγγραφα που καθορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προγόνων μας, προς όφελος τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών γενεών.

Η Κοινότητά μας είναι υπερήφανη που μπορεί να συμβάλει στο πολιτιστικό τοπίο της Μελβούρνης στην προσπάθειά της να προσδιορίσει τη σημασία της πολιτιστικής μας ταυτότητας.