Διαφήμιση
Modern Greek Courses for Adults for 2024

Our Courses in 2024

Learn Modern Greek by attending our courses offered in 2024 and planned according to the Common European Framework of Reference for Languages *

*In the document above summarised information about the levels of language knowledge is found on pages 24, 26-29, 58-62, 64-84, 86-87, 96, 110, 112, 114, 117-118, 122, 124-125, 129).

Courses: Modern Greek A1, A2, B1, B2, C levels (Click each level to see the classes offered)

Term 1 (29 January - 28 March) – 9 Sessions x 2 hours - Classes may run on March 11 (Labour Day), if students wish; otherwise, replacement classes will be arranged.

Term 2 (15 April - 28 June) – 11 Sessions x 2 hours - Classes may run on April 25 (ANZAC Day) and on June 10 (King’s Birthday), if students wish; otherwise, replacement classes will be arranged.

Term 3 (15 July - 20 September) – 10 Sessions x 2 hours

Term 4 (07 October – 13 December) – 10 Sessions x 2 hours - - Classes may run on November 5 (Melbourne Cup), if students wish; otherwise, replacement classes will be arranged.

Venue: Online classes will be delivered via Microsoft teams or Skype - Face to face classes will be held at Greek Centre for Contemporary Culture, 168 Lonsdale St., Melbourne.

Dates: See each level below.

Time: 6:30-8:30 pm except for C1 level, and B2.2 classes (see below)

1. A1 level courses preparing students to be able to:

 • understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type.
 • introduce themselves and others and ask and answer questions about personal details such as where they live, people they know and things they have.
 • interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

Read more on Common Reference Levels - self-assessment grid (pdf document 347KB)

There are 7 classes to complete MG-A1 level starting from the entry class MG-A1.1 for absolute beginners and ending with the class MG-A1.7; each class lasts one term (9-11 sessions X 2 hours)

2024 Modern Greek A1 level classes
Days/Commencement dates

Classes

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

MG-A1.1

M. 29/1

 Tu. 16/4

W. 17/7

 Tu. 8/10

MG-A1.2

Tu. 30/1

 M.15/4  Tu.16/7  W. 9/10

MG-A1.3

W. 31/1

 Tu. 16/4  M. 15/7  Tu. 8/10

MG-A1.4

--

 W. 17/4  Tu. 16/7  M. 7/10

MG-A1.5

 Th.1/2

 --  W. 17/7  Tu. 8/10

MG-A1.6

 Tu. 30/1

 Th. 18/4  --  W. 9/10

MG-A1.7

--

 Tu. 16/4  Th.18/7  --

All A1 classes operate 6:30-8:30pm

# of Sessions

 9

11  10   10

Tuition fees

$342

$418

$380

$380

Book fees

$150 (Trip to Greece 1, Grigoris - $90 textbook and $60 workbook) - For MG-A1.1, MG-A1.2, MG-A1.3, MG-A1.4[terms 2, 3, 4], MG-A1.5[terms 1, 3, 4], MG-A1.6[terms 2, 4], MG-A1.7[term 3] + $15 postage, if students wish delivery by post.

$150 (Greek for you, Neohel - $90 textbook and $60 workbook) – For MG-A1.6[term 1], MG-A1.7[term 2] + $15 postage, if students wish delivery by post.

Notes: For all A1 level classes there are both face to face and online (via Skype or Zoom) learning options; please email to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. if you wish to participate online.

An additional half an hour speaking/conversation session may be offered prior to or after each class at the cost of $10 per session; students should discuss with their teachers about this option in the first class of the term. A minimum number of 4 students is required.

Jump to Enrolment (click here)

 

2. A2 level courses preparing students to be able to:

 • understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment).
 • communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.
 • describe in simple terms aspects of their background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

Read more on Common Reference Levels - self-assessment grid (pdf document 347KB)

There are 5 classes to complete MG-A2 level starting from the class MG-A2.1 for students with a lower elementary knowledge and ending with the class MG-A2.7; each class lasts one term (9-11 sessions X 2 hours).

2024 Modern Greek A2 level classes
Days/Commencement dates

Classes

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

MG-A2.1

Tu. 16/7  Th. 10/10 

MG-A2.2

Tu. 8/10

MG-A2.3

Th. 1/2

MG-A2.4

Th.18/4

MG-A2.5

Th. 18/7

MG-A2.6

Th. 10/10

All A2 classes operate between 6:30-8:30pm

# of Sessions

9

11

10

10

Tuition fees

$342

$418

$380

$380

Book fees

$125 (Greek for you A2, Neohel) + $15 postage, if students wish delivery by post.

Notes: For all A2 level classes there are both face to face and online (via Skype or Zoom) learning options; please email to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. if you wish to participate online.

An additional half an hour speaking/conversation session may be offered prior to or after each class at the cost of $10 per session; students should discuss with their teachers about this option in the first class of the term. A minimum number of 4 students is required.

Jump to Enrolment (click here)

 

3. B1 level courses preparing students to be able to:

 • understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc.
 • deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken.
 • produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest.
 • describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

Read more on Common Reference Levels - self-assessment grid (pdf document 347KB)

There are 8 classes to complete MG-B1 level (lower intermediate level) starting from the class MG-B1.1 and ending with the class MG-B1.9; each class lasts one term (9-11 sessions X 2 hours).

2024 Modern Greek B1 level classes 
Days/Commencement dates

Classes

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

MG-B1.5

W. 31/1

MG-B1.6

W. 17/4

MG-B1.7

W. 17/7 

MG-B1.8

 W. 9/10

All B1 classes operate between 6:30-8:30pm.

# of Sessions

9

11

   10

 10

Tuition fees

$342

$418

$380

$380

Book fees 

$85 (Greek B, Patakis) + $15 postage, if students wish delivery by post.


Notes: For all B1 level classes there are both face to face and online (via Skype or Zoom) learning options; please email to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. if you wish to participate online.

An additional half an hour speaking/conversation session may be offered prior to or after each class at the cost of $10 per session; students should discuss with their teachers about this option in the first class of the term. A minimum number of 4 students is required.

Jump to Enrolment (click here)

 

4. B2 level courses preparing students to be able to:

 • understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation.
 • interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party.
 • produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

Read more on Common Reference Levels - self-assessment grid (pdf document 347KB)

There are 8 classes to completeMG-B2 level (lower intermediate level) starting from the class MG-B2.1 and ending with the class MG-B2.8; each class lasts one term (9-11 sessions X 2 hours).

2024 Modern Greek B2 level classes 
Days/Commencement dates

Classes

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

MG-B2.1

Th. 1/2

MG-B2.2

W. 31/1 Th. 18/4

MG-B2.3

W. 17/4 Th. 18/7

MG-B2.4

W. 17/7 Th. 10/10

MG- B2.5

W. 9/10

MG- B2.6

MG- B2.7

W. 31/1

MG- B2.8

W. 17/4

B2.1-term 1, B2.2-term 2, B2.3-term 3, B2.4-term 4, B2.7-term 1, B2.8-term 2 classes operate 6:30-8:30pm

B2.2-term 1, B2.3-term 2, B2.4-term 3, B2.5-term 4 classes are offered only online on Wednesdays from 12:30 to 2:30pm

# of Sessions

9

11

   10

 10

Tuition fees

$342

$418

$380

$380

Book fees 

 $100 (Trip to Greece 2, Grigoris) for MG-B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5 $100 (Trip to Greece 3, Grigoris) for MG-B2.7, B2.8

+ $15 postage, if students wish delivery by post.

Notes: For all B2 level classes there are both face to face and online (via Skype or Zoom) learning options; please email to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. if you wish to participate online.

An additional half an hour speaking/conversation session may be offered prior to or after each class at the cost of $10 per session; students should discuss with their teachers about this option in the first class of the term. A minimum number of 4 students is required.

Jump to Enrolment (click here)


5. C level (C1, C2) courses preparing students to be able to:

 • understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning.
 • express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions.
 • use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes.
 • produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.

Read more on Common Reference Levels - self-assessment grid (pdf document 347KB)

There are 12 classes to complete MG-C1 level (advanced level 1) starting from the class MG-C1.1 and ending with the class MG-C1.12 and 12 classes to complete MG-C2 level (advanced level 2) starting from the class MG-C2.1 and ending with the class MG-C2.12; each class lasts one term (9-11 sessions X 2 hours).


2024 Modern Greek C1 classes 
Days/Commencement dates

Classes

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

MG-C1.8

Tu. 30/1

MG-C1.9

Tu. 16/4

MG-C1.10

Tu. 16/7

MG-C1.11

Tu. 8/10

C1 classes operate between 4:00-6:00pm

# of Sessions

9

11

10

10

Tuition fees

$342

$418

$380

$380

Book fees 

$ 140 (Click on Greek, C1, Centre for the Greek language)

+ $15 postage, if students wish delivery by post

 

2024 Modern Greek C2 classes 
Days/Commencement dates

Classes

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

MG-C2.5

Mo. 29/1

MG-C2.6

Mo. 15/4

MG-C2.7

Mo. 15/7

MG-C2.8

Mo. 7/10

C2 classes operate between 6:30-8:30pm

 

# of Sessions

9

11

10

10

Tuition fees

$342

$418

$380

$380

Book fees 

$85 (5 OUT OF 5 TOPICS FOR GREEK AS A SECOND/FOREIGN LANGUAGE C2, University studio press)
+ $15 postage, if students wish delivery by post

Notes:

For all C level classes there are both face to face and online (via Skype or Zoom) learning options; please email to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. if you wish to participate online

An additional half an hour speaking/conversation session may be offered prior to or after each class at the cost of $10 per session; students should discuss with their teachers about this option in the first class of the term. A minimum number of 4 students is required

Jump to Enrolment (click here)

 

6. Modern Greek Speaking(Conversation) classes for students who want to practise and improve their speaking skills.

In 2024 we offer Speaking(Conversation) classes for levels A1, A2, B1, B2; these classes cater for students who already know basic Greek and are able to form simple sentences ( Common Reference Levels - self-assessment grid (pdf document 347KB)

Classes

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

 Conversation

W. 31/1

W. 17/4

W. 17/7

W. 910

# of Sessions

10

10

10

10

Tuition fees:

$150

$150

$150

$150

Enrol Here

 

7. 2024 Preparation classes for the Certification of Attainment in Greek - levels A1, A2

Classes

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4

Level A1

W. 29/1

W. 17/4

W. 17/7

W.9/10

Level A2

Th. 30/1

Th. 18/4 Th. 18/7 Th. 10/10

Time: 5:00-6:30 pm

# of Sessions

9

11

10

10

Tuition fees

$257

$314

$285

$285

Book fees

Examination topics for the certification of attainment in Greek A1-A2 2015-2018, Centre for the Greek language $85, for level A1

Click on Greek A2, Centre for the Greek language $85, for level A2


Note: 

For all Preparation classes for the Certification of Attainment in Greek, there are both face to face and online (via Skype or Microsoft Teams) learning options; please express your interest by emailing to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

A minimum number of 4 students is required.

 

8. Modern Greek classes during daytime hours (10 am- 4 pm)

If you wish to study Greek during daytime hours (10 am- 4 pm) or if you want to get prepared for the examinations for the Certification of Attainment in Greek (https://www.greek-language.gr/certification/node/cert_en.html) classes may be offered on Tuesdays and Thursdays.

Venue: Online classes will be delivered via Zoom or Skype - Face to face classes will be held at Greek Centre for Contemporary Culture, 168 Lonsdale St., Melbourne

Fees: $380 for 10 classes X 2 hours or $570 for 10 classes X 3 hours + book fees according to your level.

To express you interest please email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . A teacher will contact you to discuss further details (placement assessment, schedule, books etc.).

 

Enrolment:

Click here for the Online Enrolment Form OR

Email us to arrange another way of enrolment

Info: 03 9662 2722 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

 

Advertisement
Διαφήμιση
Advertisement