Μελλοντικές Εκδηλώσεις

No current events.

Διαφήμιση

EMailΕκτύπωση

Κινηματογράφος

Κινηματογράφος

 

  
 
Ημερομηνία Τίτλος Τόπος διεξαγωγής
12.11.2013
19.00 h
GFF 2013 Film: The Tree and the Swing Palace Cinemas Como
12.11.2013
21.15 h
GFF 2013 Film: The Eternal Return of Antonis Paraskevas Palace Cinemas Como
13.11.2013
19.00 h
GFF 2013 Film: Wild Duck Palace Cinemas Como
13.11.2013
21.00 h
GFF 2013 Film: Joy Palace Cinemas Como
14.11.2013
19.00 h
GFF 2013 Film: A.C.A.B. All Cats Are Brilliant Palace Cinemas Como
14.11.2013
19.00 h
GFF 2013 Film: The Capsule Palace Cinemas Como
14.11.2013
21.30 h
GFF 2013 Film: The Daughter Palace Cinemas Como
15.11.2013
19.00 h
GFF 2013 Film: In Good Company Palace Cinemas Como
15.11.2013
21.15 h
GFF 2013 Film: What If... Palace Cinemas Como
16.11.2013
17.30 h
GFF 2013 Film: RUINS Palace Cinemas Como
16.11.2013
19.39 h
GFF 2013 Film: Totally Married Palace Cinemas Como
16.11.2013
21.30 h
GFF 2013 Film: Marjoram Palace Cinemas Como
17.11.2013
15.00 h
GFF 2013 Film: Greek-American Radicals Palace Cinemas Como
17.11.2013
16.30 h
GFF 2013 Film: A Touch of Spice Palace Cinemas Como
17.11.2013
19.00 h
GFF 2013 Film: Love in the End Palace Cinemas Como

Σελίδα 2 από 9

 

Advertisement
Διαφήμιση
Advertisement